Huisregels Reif Tandartsen
Daar waar u hoge verwachtingen heeft van ons, hebben wij ook bepaalde verwachtingen van u als patiënt:

Bent u verhinderd?
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn en uw afspraak niet na kunnen komen, verzoeken wij u de afspraak minimaal 24 uur, dan wel 1 werkdag van tevoren, telefonisch te annuleren of te verplaatsen.
Indien u minder dan 24 uur of 1 werkdag van tevoren afbelt, kan het zijn dat er kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. U dient  er rekening mee te houden dat in de meeste gevallen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht, met een tarief van €2,- per gemiste minuut.

Betalingen
Voor het versturen van onze facturen, werken wij samen met mijnAndersnota. Dit betekent dat u voor de tandheelkundige zorg een factuur ontvangt van mijnAndersnota.

Indien u een tandartsverzekering heeft en de behandeling wordt gedeeltelijk vergoed, ontvangt u vanuit mijnAndersnota alleen een factuur voor de eigen bijdrage.

Heeft u geen aanvullende verzekering voor tandartskosten?
Indien u geen aanvullende verzekering heeft voor tandartskosten verzoeken wij u vriendelijk de gemaakte kosten contant of per pin direct na de behandeling aan de balie te voldoen.

Vergoeding voor kinderen
In de meeste gevallen worden de tandartskosten voor kinderen tot 18 jaar vergoed.
In sommige gevallen moet u zelf een eigen bijdrage betalen. U krijgt dan een factuur voor deze eigen bijdrage direct vanuit ons doorgestuurd, niet via mijnAndersnota.

Vergoeding gebitsprotheses
In de meeste gevallen worden volledige gebitsprotheses gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed.
Reif Tandartsen is niet gecontracteerd met zorgverzekeraars. Wij kiezen ervoor om in plaats daarvan meer tijd en aandacht te bieden aan onze patiënten zodat zij de beste zorg krijgen. Dit betekent echter wel dat uw eigen bijdrage wellicht iets hoger zal zijn. Houdt u hier bij voorbaat rekening mee. Wij adviseren altijd om uw zorgverzekering te contacteren en na te vragen wat uw exacte eigen bijdrage zal zijn voordat u start met een behandeling.

Schone mond
Wij stellen het zeer op prijs dat u met een schone mond bij ons in de stoel verschijnt. Bent u onverhoopt vergeten uw tanden voorafgaand aan de controle of behandeling te poetsen? Vraag aan de balie naar een tandenborstel, zodat u dit alsnog kunt doen.

Periodiek mondonderzoek
Uw mondgezondheid zien wij ook als onze verantwoordelijkheid. Om uw mondgezondheid goed in de gaten te kunnen houden, adviseren wij dat u tweemaal per jaar bij ons langskomt voor een periodiek mondonderzoek.

Geen voedingsmiddelen nuttigen
Om de hygiëne binnen de praktijk te waarborgen is het niet toegestaan om voedingsmiddelen te nuttigen binnen de praktijk.

Niet roken
Het is verboden te roken binnen onze tandartspraktijk. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Buiten op het parkeerterrein en voor de hoofdingang hanteren wij het rookvrij beleid. Samen op weg naar een Rookvrije Generatie | Rookvrij

Geen huisdieren
Om de hygiëne binnen de praktijk te waarborgen is het niet toegestaan om uw huisdier mee naar binnen te nemen (uitgezonderd geleidehonden).

Mobiele telefoons
Gelieve geen telefonische conversaties te voeren in de wacht- of behandelkamer. Zo wordt niemand gestoord en kunnen wij ons volledig concentreren op de behandeling.

Beeldopnames
Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van de behandeling, de medewerkers en/of de patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen van de betrokkene(n). Wij vragen u de privacy van patiënten en de medewerkers te respecteren, ook op sociale media.

Begroting
Een begroting stellen wij op aan de hand van onze verwachtingen. Echter is niet alles te voorspellen en bepaalde behandelingen kunnen tegenzitten of juist meevallen. Houdt u er rekening mee dat de uiteindelijke kosten kunnen afwijken van het begrote bedrag. Indien de behandeling 15 % afwijkt van deze begroting wordt dit door de behandelaar met u afgestemd. Wij adviseren u om altijd de zorgverzekering te raadplegen om na te gaan wat uw vergoeding zal zijn voor de behandeling waar u de begroting voor heeft ontvangen.

Afspraak
In onze praktijk wordt alleen behandeld volgens afspraak. Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn. Bij het te laat verschijnen op een afspraak, loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd. Wij doen ons uiterste best onze agenda op tijd te laten lopen. Echter, het kan voorkomen dat een behandeling langer duurt dan verwacht, wanneer zich bijvoorbeeld een spoedgeval voordoet. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Afspraakbevestigingen
Als u ons uw e-mailadres heeft doorgegeven dan sturen wij u automatisch een afspraakbevestiging nadat u een nieuwe afspraak heeft ingepland. Een week van te voren krijgt u van ons per e-mail een herinnering. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct noteren van deze afspraak. Het versturen van de bevestiging en de herinnering is een service. Het gebeurt niet vaak, maar helaas kan het  voorkomen dat er een technische storing is. Wanneer u direct aan de balie de afspraak in uw eigen agenda noteert bent u zelf altijd op de hoogte van uw eigen afspraken.

Uw gegevens up-to-date
U bent altijd zelf verantwoordelijk een wijziging van uw gegevens aan ons door te geven (bijvoorbeeld een adreswijziging, nieuw telefoonnummer of andere zorgverzekeraar). Ook is het belangrijk een wijziging in uw gezondheid/medicijngebruik door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail. U kunt hier ook het contactformulier op de website voor invullen.

Uw eigendommen
Wij verzoeken u om zelf over uw eigendommen te waken. Onze tandartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en/of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten. In de wachtkamer en op de behandelkamers zijn er mogelijkheden om uw jas op te hangen.