Hygiëne in onze praktijk

Met deze blog willen wij u inkijk geven in wat hygiëne bij Reif Tandartsen betekent.

Voorafgaand willen wij laten weten, dat wij ons streng aan de KNMT Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk houden. Deze Richtlijn is heel uitgebreid, daarom willen wij u graag de voor de patiënt meest relevante hygiënemaatregelen uitleggen die wij in onze praktijk voeren. Voor de volledige Richtlijn verwijzen wij u graag naar de website van het KNMT of klikt u op deze link: https://www.knmt.nl/sites/default/files/richtlijn_infectiepreventie_autorisatiefase_23.pdf

Één van de belangrijkste uitgangspunten tijdens het ontwerp en de inrichting van onze nieuwe praktijk was het kunnen naleven van de bestaande hygiënerichtlijnen.

Kleurmarkeringen.
Kleurcodering Reif TandartsenDoor het gebruik van doorrijkasten en een aparte afsluitbare ruimte voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie (RDS) van gebruikt instrumentarium kunnen wij garanderen, dat de patiënt op geen enkel ogenblik met gecontamineerd instrumentarium in aanraking komt. In de RDS-ruimte zelf wordt met behulp van een kleurmarkering een duidelijke scheiding gemaakt tussen de schone kant (groen) en de vuile kant (rood). Dit is onderdeel van de strikte procedure die door onze deskundige medewerkers wordt gehanteerd om vuil instrumentarium weer schoon en steriel te maken.

Apparatuur.
ReifTandartsen_behandelkamerOp de behandelkamers zelf hebben wij voor makkelijk te reinigen apparatuur, meubilair en vloeren gekozen. Een voorbeeld hiervan is onze high-tech behandelunit, de XO CARE, die voldoet aan de meest recente richtlijnen. Zo kan de gehele unit met slecht één voetpedaal worden bediend, zijn de metalen onderdelen gecoat met een antibacteriële verf, voorzien van zilverionen, en kunnen alle onderdelen die worden gebruikt door de behandelaar in een thermodesinfector worden gereinigd en/of in een autoclaaf worden gesteriliseerd.

Desinfectie.
Verder wordt aan het water van de unit voortdurend een kleine hoeveelheid waterstofperoxide toegevoegd, dat constant de waterleidingen van de unit desinfecteert. Daarnaast worden aan het begin en aan einde van elke behandeldag alle waterleidingen en afzuigslangen automatisch doorgespoeld.

Als laatste hebben wij gekozen om het spittoon (klein spoelbakje op de unit) niet te gebruiken omdat wij dit niet hygiënisch vinden. Deze is afgesloten met een desinfecteerbaar deksel.

Naast onze procedures en high-tech apparatuur beschikken alle ruimtes in de praktijk over een goed werkend ventilatiesysteem, waarmee de lucht constant vervangen en zo schoon gehouden wordt.

Alle onze medewerkers zijn goed geschoold in de hygiënerichtlijnen en worden regelmatig over recente veranderingen bijgepraat, zodat het hele team hygiënisch correct kan werken.

Een voorbeeld van onze werkwijze lees u hieronder:
Voor elke patiënt worden uiteraard nieuwe handschoenen en een nieuw mondmasker gebruikt. De behandelkamer wordt voor het binnenhalen van de patiënt dusdanig voorbereid, dat er tijdens de behandeling zo min mogelijk lades geopend of de kamer verlaten moet worden. Op deze manier hoeft er niet met vuile handschoenen of handen in de lades te worden gegrepen.

Wij proberen de patiënten zo veel mogelijk onder het gebruik van een cofferdam (rubberen lapje wat tijdens de behandeling de mondholte afschermt) te behandelen. Dit verkleint niet alleen het besmettingsrisico van behandelaar, medewerkers en patiënt maar ook het risico op verslikken en aspiratie van instrumentarium of materialen. Ook houdt dit het werkgebied overzichtelijk en speekselvrij.

Na elke patiënt wordt het gebruikte instrumentarium meteen uit de behandelkamer verwijderd door middel van de doorrijkkasten en worden alle oppervlaktes van de behandelunit en het meubilair, die mogelijk met patiëntenmateriaal in aanraking zijn gekomen (hetzij door direct contact met de handen of door aerosolen, die ontstaan tijdens de patiëntenbehandeling) gereinigd en gedesinfecteerd. Om de kans op contaminaties te verkleinen gebruiken wij waar mogelijk ook sleeves en hoesjes welke na elke patiënt worden vervangen.

Gebruikte oog- en gelaatsbeschermers worden na elke patiënt gedesinfecteerd en onze handen worden regelmatig grondig gereinigd en gedesinfecteerd.

Na elke werkdag worden ook de sanitaire ruimtes en de wachtkamer grondig gereinigd.

Naast de binnen onze praktijk al bestaande maatregelen voor een strenge hygiëne hebben wij vanwege de pandemische verspreiding van het Coronavirus ook aanvullende maatregelen getroffen. Via deze weg willen wij u hier graag over informeren:

 • Patiënten moeten zoveel mogelijk alleen komen, zonder onnodige begeleiding.
 • Wij hebben al het leesmateriaal en kinderspeelgoed uit de wachtkamer verwijderd.
 • De stoelen in de wachtkamer staan op 1,50m afstand.
 • De 1,50m afstand tot de baliemedewerker is duidelijk gemarkeerd.
 • Er is handdesinfectiemiddel in de wachtkamer aanwezig en elke patiënt wordt bij binnenkomst gevraagd om zijn handen te desinfecteren.
 • Er hoeven geen deurkrukken in de praktijk aangeraakt te worden. De deur naar de behandelkamer wordt door een medewerker van de praktijk geopend en gesloten.
 • Wij vragen de patiënten bij voorkeur niet in de praktijk naar de wc te gaan. Als het toch nodig zou zijn is ook hier desinfectiemiddel aanwezig.
 • De stoelen en tafel in de wachtkamer worden regelmatig gedesinfecteerd.
 • Hoewel wij u van harte welkom heten geven wij de patiënten op dit moment geen hand.
 • Voor alle behandelingen waar aerosol kan optreden, laten wij de patiënten met een antibacteriële en antivirale oplossing de mond spoelen.
 • Wij werken met een triage-protocol om in te kunnen schatten hoe hoog het risico op een eventuele Coronavirusinfectie bij de patiënt is. Op die manier kunnen wij bepalen of wij een patiënt in onze eigen praktijk kunnen behandelen, of dat de patiënt met een behandeling moet wachten, of in een speciaal tandheelkundig centrum voor patiënten, die met het Coronavirus besmet zijn, behandeld moet worden.

Reif tandartsen hoopt u hierbij een duidelijk beeld te hebben gegeven van de bestaande en aanvullende maatregelen die wij hebben genomen om uw en onze hygiëne zo goed mogelijk te garanderen. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op via 078-8701162 of info@reiftandartsen.nl